betonherstelling

gevelreiniging

SL Construct bv, Oudenaarde - Horebeke, Oost-Vlaanderen, België

info@gevelrenovatie-oudenaarde.be

0485 42 29 85 of 0468 06 48 58


 

 


gevelreiniging voor gevelrenovatie

Bij gevelreiniging als voorbereiding tot gevelrenovatie kan er al naar gelang de graad van vervuiling, het soort vervuiling, de ondergrond en de eventuele afwerking gekozen worden uit een drietal soorten gevelreiniging.

Koudwater hogedruk reiniging wordt toegepast op harde, niet poreuze ondergronden. Er wordt gewerkt met koud water maar op vrij grote druk, eventueel in combinatie met een reinigend product. Deze reiniging heeft een goed resultaat. De ondergrond wordt nauwelijks aangetast.

Hogedruk stoomreinigen : op zachte, poreuze ondergronden wordt er gewerkt met verzadigde stoom op vrij lage druk.
Deze reiniging geeft, eventueel in combinatie met een reinigingsproduct, een zeer goed resultaat. De ondergrond wordt niet aangetast.

Micronevelstralen komt in aanmerking voor harde, sterk vervuilde ondergronden.
Er wordt gewerkt met perslucht op heel lage druk, een weinig water en een granulaat.
Deze gevelreiniging geeft een goed resultaat. De ondergrond wordt minimaal aangetast (wordt niet ruwer).

Neem voor meer informatie contact met ons op.